Storno podmienky


        Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej forme a následnom potvrdení zo strany recepcie.
Pri zrušení pobytu v lehote menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt si účtujeme následné storno poplatky:

•    30 - 15 dní pred nástupom:   40% z hodnoty uhradenej zálohy
15 - 7 dní pred nástupom: 60% z hodnoty uhradenej zálohy
7 - 0 dní pred nástupom: 100% z hodnoty uhradenej zálohy

        Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena, kontaktných údajov a termínu pobytu. Je potrebné ho zaslať e-mailom, poštou a dať na vedomie telefonicky. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

 

Zmluva o storno podmienky

1. Cena je vždy uvedená v ponuke na prevádzke alebo na www.kožiar.sk .
Cena ubytovania zahrňuje služby, ktoré sú pre daný pobyt taxatívne vymenované. Ak zo závažných dôvodov nebude možné dodať objednané služby, musí zariadenie zaistiť  služby porovnateľné s pôvodným plánom alebo upraviť cenu pobytu dohodou resp. vrátiť časť už zaplatenej sumy za nedodané služby.

2. V prípade zrušenia  pobytu  vinou hotela  je hotel  povinný oznámiť zákazníkovi to ihneď a zákazníkovi bude vrátená celá zaplatená suma.  Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa cena zvýši o viac ako 10%. V takomto prípade hotel vráti zákazníkovi celú zaplatenú sumu. Zákazník nemá právo na vrátenie sumy za služby, ktoré nečerpal vlastnou vinou či už v dôsledku nesprávne uvedených údajov v objednávke atď..

3. Ochrana osobných údajov: klient na základe objednávky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby hotela, t.j. ukladanie dát na nosiče, upravovanie, vyhľadávanie v nich, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade zo Zákonom 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.

Záverečné ustanovenia

4. Uvedené podmienky platia až do odvolania. Zákazník svojím súhlasným konaním, e-mailom alebo, úhradou zálohy, osobnou dohodou potvrdzuje, že sú mu hore uvedené podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

 

              Schválil    Vincent Bôtoš
Konateľ spoločnosti
V Žiline 01. 04. 2011                                                                         


FaceBookPodporte nás na našich FaceBook stránkach. Ďakujeme.

Facebook


Napíšte námMeno:
E-mail:
Text:

ÚVOD   AKCIE   RELAX   GALÉRIA   REZERVÁCIA   KONTAKT   CENNÍK